כיצד נולדו היצירות שלך גרשון?

בימי צעירותי מאוד אהבתי לשחק עם צורות, לבנות ארמונות חול ולבנות מכונות.

באותם ימים רחוקים הורינו דאגו יותר לפרנסה מאשר למקצועות הרוח. לילד דרוש

מקצוע מכובד ובעיקר מכניס ממון לפרנסת המשפחה. 

אפשר בהחלט להבין את הדור

הזה, שראה עוני ומחסור, גם אם מקובל לחשוב שכל בני עמנו היו עשירים.